Creative Tourism

บ้านคุณวิบูลย์ เข็มเฉลิม วิถีเกษตรพึ่งตนเอง จ.ฉะเชิงเทรา

เกษตรกรผู้ประสบปัญหากับการทําเกษตรกรรมที่ ผิดวิธีจนเป็นหนี้สิน ได้เปลี่ยนแนวคิดพลิกผันชีวิตมา ทําวนเกษตรด้วยการพึ่งพาตนเองโดยเน้นหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองและ สร้างประโยชน์ให้กับสังคมมากมายจนได้รับการยกย่อง ให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านแห่งอําเภอสนามชัยเขต จังหวัด ฉะเชิงเทรา
เมือชีวิตพลิกฟื้นจากความล้มเหลวและกลับมาประสบความสําเร็จอีกครั้ง คุณวิบูลย์จึงอยากทําประโยชน์เพื่อสังคมด้วยการเปิดสวนที่บ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิตสําหรับผู้ทีสนใจศึกษาวิธีคิดของคุณวิบูลย์ เป็นหนทางสร้างวิถีการดําเนินชีวิตให้ดีขึ้นตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง รางวัลที่ได้รับมีมากมาย เช่น รางวัลปราชญ์ของแผ่นดิน สาขาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2551 จากกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ รางวัล “ครูยิ่งคุณ” ประจําปี 2558 ของมูลนิธิรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ เรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา และกระทรวงศึกษาธิการ

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
วัดพระธาตุวาโยหรือวัดห้วยน้ำทรัพย์ บริเวณหน้าวัดจะสังเกตเห็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ส่วนภายในวัดมีพระเจดีย์ทรงระฆังที่มีความงดงาม ภายในองค์พระเจดีย์ประดับตกแต่งสวยงามเป็นที่ประดิษฐาน มีบันไดให้ขึ้นไปด้านบนได้ ซึ่งชั้นบนสุดสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบ
อ่างเก็นน้ำลาดกระทิง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่กักเก็บน้าไว้ใช้ในการเกษตร ทัศนียภาพโดยรอบสวยงามมีบรรยากาศร่มรื่น เหมาะสําหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ติดต่อ
224 บ้านห้วยหิน หมู่ 1 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร. 089-9365020
Facebook : Wanakaset Huayhin
การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 มุ่งสู่ทางออกไปจังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้น ใช้ทางหลวงหมายเลข 314 ตรงไปพบสามแยกให้เลี้ยวขวาตามป้ายไปอําเภอ พนมสารคาม ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 305 ตรงไปประมาณ 30 กิโลเมตร เลี้ยวขวาบริเวณสี่แยกพนมสารคามสู่ทางหลวงหมายเลข 3245 มุ่งหน้าไปอําเภอ สนามชัยเขตประมาณ 15 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3259 ไปตําบลลาดกระทิงอีก 3 กิโลเมตร สังเกตป้ายวนเกษตร บ้านบ้านคุณวิบูลย์อยู่ทางด้านขวามือ


Tell your friend!

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อื่นๆ

บ้านคุณสมทรง แสงตะวัน นักเกษตรอินทรีย์แห่งบ้านทองพลับ จ.สมุทรสงคราม

เกษตรกรท่านนี้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพลิกฟื้นส้มโอ พันธุ์ขาวใหญ่ให้เป็นผลผลิตที่โดดเด่น

บ้านคุณกัญญา ทิพโยสถ ปราชญ์แห่งตระกูลต้นกำเนิดละครชาตรี จ.กรุงเทพมหานคร

คุณกัญญา ทิพโยสถ เป็นศิลปินที่ยึดอาชีพการแสดงละครชาตรีมาตั้งแต่วัยเยาว์ตามแบบอย่างบรรพบุรุษ

บ้านคุณถนอม คงยิ้มละไม ผู้สืบทอดวัฒนธรรมไทยทรงดำ จ.เพชรบุรี

ปราชญ์ไทยทรงดําแห่งอําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทย

บ้านคุณทวี เกษางาม ศิลปินจิตรกรสีน้ำ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ศิลปินผู้มาพร้อมกับโอกาสที่ทําให้ได้สร้างสรรค์ ผลงานศิลปะอย่างจริงจังกับแนวความคิดแบบไร้กรอบ