Creative Tourism

บ้านคุณพิกุล กิตติพล นักอนุรักษ์ป่าไม้กฤษณา จ.ระยอง

ปราชญ์ชาวบ้านและนักอนุรักษ์ป่าไม้แห่งตําบลกะเฉด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง คุณพิกุล กิตติพล ประสบความสําเร็จจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคิดค้นการทําแก่นไม้กฤษณาได้ทั้งต้นโดยไม่ต้องโค่นต้นกฤษณา นอกจากนี้ยัง เป็นนักปลูกป่าตัวยงและรักป่าเป็นชีวิตจิตใจ
คุณพิกุลจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา มีกิจกรรม มากมายให้สมาชิกได้ร่วมทําและดูแลตั้งแต่การคัดสายพันธุ์ สอนวิธี การทํา ดูแลเรื่องการตลาด มีโรงงานแปรรูปไม้และโรงกลั่นน้ำมันสามารถ ดําเนินการได้เองอย่างครบวงจร ศึกษาค้นคว้าหาประสบการณ์ร่วมกัน ในกลุ่ม ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกและแปรรูป เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ เปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้คนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น แม่บ้านรวมกลุ่มทําดอกไม้จันทน์ ทํากิจกรรมต่างๆ และมีโฮมสเตย์ ไว้บริการ ฝึกฝนเด็กให้เป็นวิทยากรน้อยคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว มี โครงการสอนเด็กปั้นธูปวันเสาร์-อาทิตย์ คุณพิกุลภูมิใจที่ได้รับรางวัล เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่าระดับภาคกลางและภาคตะวันออกประจำปี 2558 จากกรมป่าไม้

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
วัดธงหงษ์  ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาดินสอทีในอดีตชาวบ้านเคยนําหินบริเวณเขาดินสอไปใช้เขียนบนกระดานชนวน จึงเป็นทีมาของชื่อเขาดินสอ ภายในวัดมีบรรยากาศเงียบสงบร่มรื่น รายล้อมด้วยธรรมชาติของป่าไม้
มีพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยอยุธยา มีเสาหงษ์ สัญลักษ์ดั้งเดิมของวัด ที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่และวิหารหลวงพ่อทองอดีตเจ้าอาวาส
วัดแกลงบน เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดโพธิ์ไผ่ล้อม ภายในวัดมีวิหารหลังเก่าซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อมอญ จากคำบอกเล่าต่อกันมาว่า วิหารนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพมาทางทิศตะวันออกได้ใช้บริเวณนีเป็นสถานที่พักแรมเพื่อให้ทหารหาเสบียงอาหาร และให้ทหารๆช่วยกันสร้างวิหารขึ้น
ติดต่อ
8 หมู่ 4 บ้านไร่จันดี ตําบลกะเฉด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทร. 081-8890331, 098-8188993
Facebook : Mesook Farm
การเดินทาง
จากตัวเมืองระยองใช้ทางหลวงหมายเลข 3 มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกประมาณ 30 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3320 บริเวณสี่แยกกะเฉด ตรงไปอีกราว 13 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าถนนเฉลิมพระเกียรติอีก 1 กิโลเมตร จะเห็น ป้ายสวนหอมมีสุข เลี่ยวขวาไปตามทางประมาณ 700 เมตรจะถึงบ้านบ้านคุณพิกุล


Tell your friend!

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อื่นๆ

บ้านคุณคมกฤช บริบูรณ์ ผู้สืบสานงานหัตถศิลป์ไม้ไผ่ จ.ชลบุรี

จากสิ่งที่คุณแม่ปรานี บริบูรณ์ ได้รวมกลุ่มชาวบ้านที่มีฝีมือในการจักสานไม้ไผ่แบบละเอียดข

บ้านคุณวิชา โกมลกิจเกษตร เกษตรกรไม้ดอก ไม้ประดับ แห่งหนองใหญ่ จ.ชลบุรี

เกษตรกรที่รักต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจและมุ่งมั่นใน การทําสวนไม้ดอกไม้ประดับ

บ้านคุณขจร จักกะพาก นักอนุรักษ์หนังสติ๊ก จ.ชลบุรี

ปราชญ์นักอนุรักษ์หนังสติ๊กแห่งตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

บ้านคุณชะโลม วงศ์ทิม ปราชญ์สมุนไพรใบขลู่ จ.ระยอง

จากต้นขลู่ วัชพืชที่น้อยคนจะเห็นคุณค่า แต่ปราชญ์ชาวบ้านแห่งตําบลปากน้ำประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยองกลับให้ความสําคัญ