Creative Tourism

บ้านคุณพิกุล กิตติพล นักอนุรักษ์ป่าไม้กฤษณา จ.ระยอง

ปราชญ์ชาวบ้านและนักอนุรักษ์ป่าไม้แห่งตําบลกะเฉด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง คุณพิกุล กิตติพล ประสบความสําเร็จจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคิดค้นการทําแก่นไม้กฤษณาได้ทั้งต้นโดยไม่ต้องโค่นต้นกฤษณา นอกจากนี้ยัง เป็นนักปลูกป่าตัวยงและรักป่าเป็นชีวิตจิตใจ
คุณพิกุลจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา มีกิจกรรม มากมายให้สมาชิกได้ร่วมทําและดูแลตั้งแต่การคัดสายพันธุ์ สอนวิธี การทํา ดูแลเรื่องการตลาด มีโรงงานแปรรูปไม้และโรงกลั่นน้ำมันสามารถ ดําเนินการได้เองอย่างครบวงจร ศึกษาค้นคว้าหาประสบการณ์ร่วมกัน ในกลุ่ม ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกและแปรรูป เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ เปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้คนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น แม่บ้านรวมกลุ่มทําดอกไม้จันทน์ ทํากิจกรรมต่างๆ และมีโฮมสเตย์ ไว้บริการ ฝึกฝนเด็กให้เป็นวิทยากรน้อยคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว มี โครงการสอนเด็กปั้นธูปวันเสาร์-อาทิตย์ คุณพิกุลภูมิใจที่ได้รับรางวัล เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่าระดับภาคกลางและภาคตะวันออกประจำปี 2558 จากกรมป่าไม้

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
วัดธงหงษ์  ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาดินสอทีในอดีตชาวบ้านเคยนําหินบริเวณเขาดินสอไปใช้เขียนบนกระดานชนวน จึงเป็นทีมาของชื่อเขาดินสอ ภายในวัดมีบรรยากาศเงียบสงบร่มรื่น รายล้อมด้วยธรรมชาติของป่าไม้
มีพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยอยุธยา มีเสาหงษ์ สัญลักษ์ดั้งเดิมของวัด ที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่และวิหารหลวงพ่อทองอดีตเจ้าอาวาส
วัดแกลงบน เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดโพธิ์ไผ่ล้อม ภายในวัดมีวิหารหลังเก่าซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อมอญ จากคำบอกเล่าต่อกันมาว่า วิหารนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพมาทางทิศตะวันออกได้ใช้บริเวณนีเป็นสถานที่พักแรมเพื่อให้ทหารหาเสบียงอาหาร และให้ทหารๆช่วยกันสร้างวิหารขึ้น
ติดต่อ
8 หมู่ 4 บ้านไร่จันดี ตําบลกะเฉด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทร. 081-8890331, 098-8188993
Facebook : Mesook Farm
การเดินทาง
จากตัวเมืองระยองใช้ทางหลวงหมายเลข 3 มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกประมาณ 30 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3320 บริเวณสี่แยกกะเฉด ตรงไปอีกราว 13 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าถนนเฉลิมพระเกียรติอีก 1 กิโลเมตร จะเห็น ป้ายสวนหอมมีสุข เลี่ยวขวาไปตามทางประมาณ 700 เมตรจะถึงบ้านบ้านคุณพิกุล


Tell your friend!

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อื่นๆ

บ้านคุณขจร จักกะพาก นักอนุรักษ์หนังสติ๊ก จ.ชลบุรี

ปราชญ์นักอนุรักษ์หนังสติ๊กแห่งตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

บ้านคุณวิชา โกมลกิจเกษตร เกษตรกรไม้ดอก ไม้ประดับ แห่งหนองใหญ่ จ.ชลบุรี

เกษตรกรที่รักต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจและมุ่งมั่นใน การทําสวนไม้ดอกไม้ประดับ

บ้านคุณคมกฤช บริบูรณ์ ผู้สืบสานงานหัตถศิลป์ไม้ไผ่ จ.ชลบุรี

จากสิ่งที่คุณแม่ปรานี บริบูรณ์ ได้รวมกลุ่มชาวบ้านที่มีฝีมือในการจักสานไม้ไผ่แบบละเอียดข

บ้านคุณจุไรรัตน์ สรรพสุข ช่างศิลปหัตถกรรมจักสานกก จ.จันทบุรี

ครูช่างศิลปหัตถกรรมประเภทเครื่องจักสานจากต้นกก ผู้นี้มีทั้งพรสวรรค์และความเชี่ยวชาญ